shixar
02 آبان 1401 - 08:37

رقاصی در دانشگاه شریف به خاطر سلف سرویس مختلط!

هنوز چند روزی از شوک دانشگاه شریف به جامعه بابت شعارهای رکیک در تجمعات تعدادی از دانشجویان خارج نشده که بار دیگر این دانشگاه خبرساز شد. گروه سیاسی خبرگزاری فارس: در روزهای گذشته تعدادی از دانشجویان با حمله به سلف سرویس دانشگاه، درها و پنجره های سالن غذاخوری البرز این دانشگاه را شکستند و با مسئولین حراست دانشگاه و برخی دانشجویان درگیر شدند و به آنها صدمه زدند. مطالبه این دانشجویان که اکثریت آنها پسران دانشجو بودند، حضور مختلط در سلف سرویس دانشگاه و غذاخوردن با خانمها بود. سرانجام با سکوت و همراهی مسئولین دانشگاه با ورود این دانشجویان به محیط سلف سرویس، تعدادی از آنها به رقص و پایکوبی پرداختند و خوشحالی خود را از این اتفاق بروز دادند. در این بین چند دانشجوی دختر نیز در تریبون آزادی که در حضور رئیس دانشگاه برگزار شد، بدون حجاب حاضر شدند. همزمان با این اتفاقات دانشجویان دانشگاه شریف با راهپیمایی اعتراضی در صحن دانشگاه، نسبت به حرمت شکنی ها و انفعال مسئولین دانشگاه نسبت به این اتفاقات واکنش نشان دادند. دانشجویان با شعارهای الله اکبر   و با حمل دست نوشته هایی نظیر "با هتاکی و حیله شریف تعطیل نمیشه" و "جای الفاظ رکیک در دانشگاه نیست" و... اعتراض خود را نشان دادند. پایان پیام/
منبع: فارس
شناسه خبر: 798862